Thông tin liên hệ

FUCO COMPANY LTD
Head office: No. 100B, Ngoc Ha st, Ba Dinh dist, Ha Noi, Viet Nam
Email: info@fuco.com.vn  / fucovn@fpt.vn    
web: www.fuco.com.vn  / www.fluke-vietnam.com

Ha Noi Office:
Add: Room. 1111, 15T2 building, 18 Tam Trinh, Hai Ba Trung, Ha Noi, Viet Nam.
Tel: +84 4 39956880 / 81         Fax: +84 4 62797828
 
Ho Chi Minh office:
Add: 15A, Nguyen Trung Truc, 5 ward, Binh Thanh dist, HCM city, Viet Nam.
Mr. Lê Nụ: 0974502026  / yahoo messenger: fucocompany
Họ và tên: *
Địa chỉ: *
Điện thoại: *
Email: *
Công ty:
Tiêu đề: *
Nội dung: *
Mã bảo vệ: *